top of page
Home: Welcome
Untitled

Owls Homeschool

Škola, ktorá dáva zmysel.

NOVINKY

Aktuálne

Untitled

Dni otvorených dverí

Január - Máj 2023

Pozývame na návštevu všetky deti a rodičov, ktorí chcú spoznať našu školičku aj zvnútra. Vítaní ste kedykoľvek po vzájomnej dohode.

Untitled

Deň pokusov v Owls Homeschool

Marec 2023

Srdečne vás pozývame na deň pokusov, ktorý sa uskutoční v marci. Naši domoškoláci si pre vás pripravia bohatý program 🧪🧲⚖.

Prihlásiť sa
20220414_140750.jpg

Prvý jarný piknik na Železnej

Apríl 2023

Privítajme spolu jar na Železnej Studničke a bližšie sa spoznajme 🌞.

Prihlásiť sa
Home: What's Happening
Untitled
Untitled
Untitled

Angličtina 

English as easy as pie!
Ak sa rozhodnete pre OWLS Homeschool, angličtina bude neoddeliteľnou súčasťou nášho týždenného plánu. Pod vedením skúsenej lektorky a pomocou metódy Jolly Phonics bude učenie angličtiny systematické, prirodzené a zábavné.
Angličtina je v týždennom pláne doobeda (3x do týždňa) a v rámci poobedného školského klubu formou konverzácií a hier s rodeným hovoriacim.

PRÍRODOveda

Slovo prírodoveda v nás evokuje prírodu. Skutočnú prírodu - nie len poučky v učebnici. Prírodovedu treba prežiť všetkými zmyslami a najlepšie vonku - v záhrade, v parku, v lese, pri jazere. Venujeme čas pozorovaniu všetkého živého aj neživého, pestujeme si vlastné ovocie a zeleninu a učebné osnovy prispôsobujeme prirodzenému cyklu ročných období.

Matematika

Radosť z poznávania a objavovania máme prirodzene danú. Každý ľudský mozog má však svoje vlastné tempo a spôsob spracovania skúseností. Matematiku ponúkame deťom na základe vnútornej motivácie cez reálnu skúsenosť podľa individuálnych potrieb dieťaťa v Montessori prostredí a pri výučbe Hejného metódy ( https://www.h-mat.cz/principy).

Untitled
Untitled
20210505_140009.jpg

Umenie

Všetko je vraj umenie a veríme, že každé dieťa je rodený umelec. V našej školičke si deti nájdu v bloku "Umenie" všetko, čo naplní ich dušu pokojom a láskou nielen vďaka hudbe, maľbe a pohybu.

Praktický život

Deti vedieme k praktickým zručnostiam bežného života. V rámci ručných prác, prác v záhrade či dielni deti môžu objaviť svoj vzťah k rôznym materiálom a k tvorivej činnosti. Minimálne raz do týždňa si môžu deti v kuchyni pripraviť vlastný obed, či zákusok.

Čítanie a písanie

Písanie a čítanie je nádherný proces a nemusí prebiehať len za stolom. Každé dieťa má svoje tempo ale nakoniec sa všetci stretnú v spoločnom bode. Vytvárame priestor pre budovanie vzťahu k reálnym knihám a láske k čítaniu. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích priestorov je samostatná oddychová miestnosť.

20210716_094020.jpg
Untitled
Untitled

Naše HODNOTY

Láska k druhým a k sebe samému. Rešpektujúca komunikácia. Úprimnosť. Priateľstvo. Zodpovednosť. Zdieľanie. Spravodlivosť. Dôvera. Spolupráca nad súťaživosť. Radosť. Komunita. 

Školné na akademický rok 2022/2023

Otázka financií je veľmi dôležitý bod pre každý rodinný rozpočet. Výška mesačného školného je aktuálne určená na najnižšiu možnú hranicu a to 290e pre doobedný vzdelávací program (7:30 - 13:00) a 80e za poobedný školský klub (13:00 - 16:30). Pre ďalšieho súrodenca vám radi po dohode poskytneme zľavu.

Marika


Mama 3 detí, ktorá žije angličtinou. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK - učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka (Bc.) a na magistra šla do sveta :) - absolvent University College London - German Studies. Nadšenec bilingválnej výchovy, montessori pedagogiky a vlastne všetkých alternatívnych prístupov.
"Viac verím v proces ako vo výsledok."

Zuzka a rukáv.jpg
Untitled
Untitled

Zuzka

Zuzka vymenila kancelársky život marketingového manažéra za život hrou.Už niekoľko rokov sa "hrá" v privátnych školách, škôlkach a s vlastnou vytúženou ratolesťou to cíti tak, že deti sú prekrásne bytosti a úlohou nás dospelých je správať sa tak, aby sme v nich nezničili to čisté a božské, s čím sem prišli.

Danka


Vo vzdelávaní prepájam to, čo mi dalo učiteľstvo, Montessori, Sindelar výcvik a v neposlednom rade to, čo potrebujú moje deti alebo deti ktoré učím. Chcem, aby sa deti hrali, objavovali, skúmali, hýbali sa a zapájali viacero zmyslov pri učení. Preto sa riadim mottom „Čo zažiješ, nezabudneš.“

Roman

Náš Roman je absolventom Konzervatória v Bratislave, učiteľ hry na klavíri a hudobnej výchovy. 
"Na hudobných vystúpeniach si rád zahrám ako sólista a taktiež ako korepetítor speváčok rôznych hudobných štýlov. V deťoch sa snažím prebúdzať lásku k hudbe, mojím cieľom je, aby hudba robila deťom radosť a mohli ju tak šíriť aj ďalej."

Untitled
Untitled

Ricardo

Ricardo je náš rodený hovoriaci, ktorý priblíži deťom autentickosť anglického jazyka prirodzeným a zábavným spôsobom. Okrem angličtiny sa venuje našim domoškolákom aj v rámci telesnej výchovy so zameraním na gymnastiku. S Ricardom nie je nikdy nuda!

Veronika

Učenie a predovšetkým - učenie ako sa učiť - je jejsrdcovou témou. Sama mala ako dieťa možnosť vyskúšať štúdium vzahraničí a autenticky zažiť učenie inak. Neskôr, podporená štúdiom psychológiea metodikami vzdelávania cez vysokoškolské odbory pedagogika aandragogika, následne niekoľkoročnou praxou v HR a so vzdelávacími projektami,sa jej záujem upriamil na deti. Je mamou dvoch malých chlapcov.

„Ak chcešinšpirovať ľudí, neukazuj im svoje super-schopnosti. Ukáž im tie ich.“

Home: Courses

Kontakt

Owls Homeschool je tu vždy pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

901 01 Malacky, Slovensko

+421 905 764 217

  • Facebook

Thanks for submitting!

Chalkboard Drawings
Home: Contact
Home: Blog Post Gallery
bottom of page