Untitled

Owls Homeschool

Škola, ktorá dáva zmysel.

NOVINKY

Aktuálne

logo1.png

Dni otvorených dverí

Júl - August 2022

Pozývame na návštevu všetky deti a rodičov, ktorí chcú spoznať našu školičku aj zvnútra. Vítaní ste kedykoľvek po vzájomnej dohode.

Untitled

Piknik našich domoškolákov na Železnej

August 2022

Vidíme sa na Železnej. Pribaľ plavky, bude teplo 🌞...a niečo pod zub 🍉

Prihlásiť sa
Untitled

Prehliadka školičky

Júl - August 2022

Zarezervujte si prehliadku našej školičky

Prihlásiť sa
 
Untitled
Untitled
Untitled

Angličtina 

English as easy as pie!
Ak sa rozhodnete pre OWLS Homeschool, angličtina bude neoddeliteľnou súčasťou nášho týždenného plánu. Pod vedením skúsenej lektorky a pomocou metódy Jolly Phonics bude učenie angličtiny systematické, prirodzené a zábavné.
Angličtina je v týždennom pláne doobeda (3x do týždňa) a v rámci poobedného školského klubu formou konverzácií a hier s rodeným hovoriacim.

PRÍRODOveda

Slovo prírodoveda v nás evokuje prírodu. Skutočnú prírodu - nie len poučky v učebnici. Prírodovedu treba prežiť všetkými zmyslami a najlepšie vonku - v záhrade, v parku, v lese, pri jazere. Venujeme čas pozorovaniu všetkého živého aj neživého, pestujeme si vlastné ovocie a zeleninu a učebné osnovy prispôsobujeme prirodzenému cyklu ročných období.

Matematika

Radosť z poznávania a objavovania máme prirodzene danú. Každý ľudský mozog má však svoje vlastné tempo a spôsob spracovania skúseností. Matematiku ponúkame deťom na základe vnútornej motivácie cez reálnu skúsenosť podľa individuálnych potrieb dieťaťa v Montessori prostredí a pri výučbe Hejného metódy ( https://www.h-mat.cz/principy).

Chalkboard Drawings
Untitled
20210505_140009.jpg

Umenie

Všetko je vraj umenie a veríme, že každé dieťa je rodený umelec. V našej školičke si deti nájdu v bloku "Umenie" všetko, čo naplní ich dušu pokojom a láskou nielen vďaka hudbe, maľbe a pohybu.

Praktický život

Deti vedieme k praktickým zručnostiam bežného života. V rámci ručných prác, prác v záhrade či dielni deti môžu objaviť svoj vzťah k rôznym materiálom a k tvorivej činnosti. Minimálne raz do týždňa si môžu deti v kuchyni pripraviť vlastný obed, či zákusok.

Čítanie a písanie

Písanie a čítanie je nádherný proces a nemusí prebiehať len za stolom. Každé dieťa má svoje tempo ale nakoniec sa všetci stretnú v spoločnom bode. Vytvárame priestor pre budovanie vzťahu k reálnym knihám a láske k čítaniu. Neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacích priestorov je samostatná oddychová miestnosť.

20210716_094020.jpg
Untitled
Untitled

Naše HODNOTY

Láska k druhým a k sebe samému. Rešpektujúca komunikácia. Úprimnosť. Priateľstvo. Zodpovednosť. Zdieľanie. Spravodlivosť. Dôvera. Spolupráca nad súťaživosť. Radosť. Komunita. 

Školné na akademický rok 2022/2023

Otázka financií je veľmi dôležitý bod pre každý rodinný rozpočet. Výška mesačného školného je aktuálne určená na najnižšiu možnú hranicu a to 290e pre doobedný vzdelávací program (7:30 - 13:00) a 80e za poobedný školský klub (13:00 - 16:30). Pre ďalšieho súrodenca vám radi po dohode poskytneme zľavu.

Marika


Mama 3 detí, ktorá žije angličtinou. Vyštudovala Pedagogickú fakultu UK - učiteľstvo anglického a nemeckého jazyka (Bc.) a na magistra šla do sveta :) - absolvent University College London - German Studies. Nadšenec bilingválnej výchovy, montessori pedagogiky a vlastne všetkých alternatívnych prístupov.
"Viac verím v proces ako vo výsledok."

Zuzka a rukáv.jpg
Untitled
Untitled

Zuzka

Zuzka vymenila kancelársky život marketingového manažéra za život hrou.Už niekoľko rokov sa "hrá" v privátnych školách, škôlkach a s vlastnou vytúženou ratolesťou to cíti tak, že deti sú prekrásne bytosti a úlohou nás dospelých je správať sa tak, aby sme v nich nezničili to čisté a božské, s čím sem prišli.

Danka


Vo vzdelávaní prepájam to, čo mi dalo učiteľstvo, Montessori, Sindelar výcvik a v neposlednom rade to, čo potrebujú moje deti alebo deti ktoré učím. Chcem, aby sa deti hrali, objavovali, skúmali, hýbali sa a zapájali viacero zmyslov pri učení. Preto sa riadim mottom „Čo zažiješ, nezabudneš.“

Roman

Náš Roman je absolventom Konzervatória v Bratislave, učiteľ hry na klavíri a hudobnej výchovy. 
"Na hudobných vystúpeniach si rád zahrám ako sólista a taktiež ako korepetítor speváčok rôznych hudobných štýlov. V deťoch sa snažím prebúdzať lásku k hudbe, mojím cieľom je, aby hudba robila deťom radosť a mohli ju tak šíriť aj ďalej."

Untitled
Untitled

Ricardo

Ricardo je náš rodený hovoriaci, ktorý priblíži deťom autentickosť anglického jazyka prirodzeným a zábavným spôsobom. Okrem angličtiny sa venuje našim domoškolákom aj v rámci telesnej výchovy so zameraním na gymnastiku. S Ricardom nie je nikdy nuda!

Veronika

Učenie a predovšetkým - učenie ako sa učiť - je jejsrdcovou témou. Sama mala ako dieťa možnosť vyskúšať štúdium vzahraničí a autenticky zažiť učenie inak. Neskôr, podporená štúdiom psychológiea metodikami vzdelávania cez vysokoškolské odbory pedagogika aandragogika, následne niekoľkoročnou praxou v HR a so vzdelávacími projektami,sa jej záujem upriamil na deti. Je mamou dvoch malých chlapcov.

„Ak chcešinšpirovať ľudí, neukazuj im svoje super-schopnosti. Ukáž im tie ich.“

 

Kontakt

Owls Homeschool je tu vždy pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

901 01 Malacky, Slovensko

+421 905 764 217

  • Facebook

Thanks for submitting!

Chalkboard Drawings