top of page
Home: Welcome

Owls Homeschool

Vzdelávacia skupina, ktorá dáva zmysel.

NOVINKY

Aktuálne

Návšteva školičky

Január - Jún 2024

Pozývame na návštevu všetky deti a rodičov, ktorí chcú spoznať našu školičku aj zvnútra. Vítaní ste kedykoľvek po vzájomnej dohode.

Deň pokusov v Owls Homeschool

Máj 2024

Srdečne vás pozývame na deň pokusov, ktorý sa uskutoční v marci. Naši domoškoláci si pre vás pripravia bohatý program 🧪🧲⚖.

Prihlásiť sa
Home: What's Happening
Untitled
Untitled
Untitled

Angličtina 

English as easy as pie!
Ak sa rozhodnete pre OWLS Homeschool, angličtina bude neoddeliteľnou súčasťou nášho týždenného plánu. Pod vedením skúsenej lektorky a pomocou metódy Jolly Phonics bude učenie angličtiny systematické, prirodzené a zábavné.
Angličtina je v týždennom pláne doobeda (3x do týždňa) a v rámci poobedného školského klubu formou konverzácií a hier s rodeným hovoriacim.

PRÍRODOveda

Slovo prírodoveda v nás evokuje prírodu. Skutočnú prírodu - nie len poučky v učebnici. Prírodovedu treba prežiť všetkými zmyslami a najlepšie vonku - v záhrade, v parku, v lese, pri jazere. Venujeme čas pozorovaniu všetkého živého aj neživého, pestujeme si vlastné ovocie a zeleninu a učebné osnovy prispôsobujeme prirodzenému cyklu ročných období.

Matematika

Radosť z poznávania a objavovania máme prirodzene danú. Každý ľudský mozog má však svoje vlastné tempo a spôsob spracovania skúseností. Matematiku na 1. stupni ponúkame deťom na základe vnútornej motivácie cez reálnu skúsenosť podľa individuálnych potrieb dieťaťa v Montessori prostredí a pri výučbe Hejného metódy ( https://www.h-mat.cz/principy).

Untitled
Untitled
20210505_140009.jpg

Umenie

Všetko je vraj umenie a veríme, že každé dieťa je rodený umelec. V našej školičke si deti nájdu v bloku "Umenie" všetko, čo naplní ich dušu pokojom a láskou nielen vďaka hudbe, maľbe a pohybu.

Tvorivý ateliér/ Projektové bloky

Deti vedieme k praktickým zručnostiam bežného života. V rámci ručných prác, prác v záhrade či dielni deti môžu objaviť svoj vzťah k rôznym materiálom a k tvorivej činnosti.Počas práce na vedeckých blokoch deti spracovávajú témy ktoré milujú a ktorým sa venujú na základe vnútornej motivácie. Vďaka projektovému učeniu a prepájaniu tematických okruhov si naši mladí vedátori upevňujú vedomosti v súvislostiach. Dvakrát do roka zvykneme projekty spoločne prezentovať vo verejných priestoroch ako sú knižnice, školy a materské školy.

Čítanie a písanie

Písanie a čítanie je nádherný proces a nemusí prebiehať len za stolom. Každé dieťa má svoje tempo ale nakoniec sa všetci stretnú v spoločnom bode. Vytvárame priestor pre budovanie vzťahu ku knihám.

20210716_094020.jpg
20211227_224740_0000.png

Naše HODNOTY

Láska k druhým a k sebe samému. Rešpektujúca komunikácia. Úprimnosť. Priateľstvo. Zodpovednosť. Zdieľanie. Spravodlivosť. Dôvera. Spolupráca nad súťaživosť. Radosť. Komunita. 

Školné na akademický rok 2024/2025

Otázka financií je veľmi dôležitý bod pre každý rodinný rozpočet. Výška mesačného školného je aktuálne určená na najnižšiu možnú hranicu a to 330e pre doobedný vzdelávací program (7:30 - 13:00) a 80e za poobedný školský klub (13:00 - 16:30). Pre ďalšieho súrodenca vám radi po dohode poskytneme zľavu.

Home: Courses

Kontakt

Owls Homeschool je tu vždy pre Vás. Neváhajte nás kontaktovať v prípade akýchkoľvek otázok.

901 01 Malacky, Slovensko

+421 905 764 217

  • Facebook

Thanks for submitting!

Chalkboard Drawings
Home: Contact
bottom of page